എന്തു കൊണ്ടാണ് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസ്സിക സൗഖ്യത്തിൽ നാം നിശ്ചയമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്?

എന്തു കൊണ്ടാണ് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസ്സിക സൗഖ്യത്തിൽ നാം നിശ്ചയമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഘട്ടം എങ്ങിനെയാണ് നാഴികക്കല്ലാകുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റി
കൗമാരകാലമെന്നത് മാറ്റങ്ങളിലേക്ക്,  ഉയർച്ചതാഴ്ചകളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഘട്ടമാണ്. ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയുടെ മാറ്റങ്ങളും ബാല്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണവലയത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുകടന്ന് യൗവ്വനത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റേതായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെയും ശാരീരികബിംബങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും തത്തുല്യരായ മറ്റുള്ളവർക്കുമൊപ്പമുള്ള തങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ നിർമിതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗമാരക്കാർ തങ്ങളിൽ ഒരു സ്വയംബോധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടംകൂടിയാണിത്. 

പഠനത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഒപ്പം പ്രധാനമായ മാറ്റങ്ങൾകൂടി ചേർന്ന് ഈ വർഷങ്ങൾ കൗമാരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗമാരക്കാരായ മക്കളുടെ മാനസ്സിക സൗഖ്യം നിരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സമയവുമാണിത്. 

മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ (ആളുടെ) വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. കൗമാരക്കാരുടെ തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വളരുന്ന സമയമായതിനാൽ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും സമയക്രമീകരണത്തിലും ലക്ഷ്യബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അതിൽ അസ്വാഭാവികതകൾ യാതൊന്നുമില്ല.

'ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച  പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ലൈംഗികമായ ആശങ്കകൾ, ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിധേയത്വം തുടങ്ങിയവ കൗമാരക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില സാധാരണപ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആശങ്കകൾ പ്രശ്‌നങ്ങളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരു മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധന്റെ സഹായം ആവശ്യമായേക്കും.' - ബാംഗ്ലൂരിൽ കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും സൈക്കോതെറാപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഡോ. പ്രിയ കയസ്ത ആനന്ദ് പറയുന്നു. ആത്മപ്രചോദനവും ആത്മസംയമനവുമാണ് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസ്സികസ്വാസ്ഥ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഘടകങ്ങളെന്നും ഇതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാനാവശ്യമായ മുന്നുപാധി ആന്തരിക സംതൃപ്തിയും സന്തുഷ്ടിയുമാണെന്നും ഡോ. കയസ്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ: 
 • വളർന്നുവരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലുള്ള പരിഗണനയും ബഹുമാനവും.
 • അവർ ചിന്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കൽ.
 • അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ അനുകമ്പയോടെ മനസ്സിലാക്കൽ.
 • മാർഗനിർദ്ദേശം.
 • നിർണയിക്കൽ
ഇത്തരമൊരു നിർണായകാവസ്ഥയോട് ഒത്തുപോകാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എങ്ങിനെയാണ് കൗമാരക്കാരെ സഹായിക്കാനാകുക? 
 • മാതാപിതാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വവും കൗമാരക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. വികാരവിചാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തരം തിരിക്കുന്നതിലും ഉള്ള കഴിവിലും മറ്റും മാതൃകാവ്യക്തിത്വം പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുമെന്നതിനാൽ നിശ്ചയദാർഡ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആശയവിനിമയം കൃത്യമായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
 • കൗമാരക്കാരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുറന്ന ഇടപെടലുണ്ടാവണം, സംവാദാത്മകമായിരിക്കണം, പിന്തുണയ്ക്കുന്നതരത്തിലാകണം, ജനാധിപത്യപരവുമായിരിക്കണം. 
 • നിയന്ത്രണബോധം പരിപാലിക്കണം. 
 • കൗമാരക്കാരെപ്പറ്റി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുംമുൻപ് അവരോട് (അഭിപ്രായം) അനുവാദം ചോദിച്ചിരിക്കണം. 
 • വിശ്രമവേളകളിലൂടെ കുടുംബത്തിന്റേതായ സമയം സൃഷ്ടിക്കണം. 
 • കൗമാരക്കാരെ അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയും ഊർജ്ജിതരാക്കിയും സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. 
 • താരതമ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം
കൗമാരക്കാർക്ക് നേരിടാവുന്നത്: 
 •  തങ്ങളെ സ്വയം പ്രചോദിതരാക്കാനും സ്വയം അച്ചടക്കം ഉണ്ടാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാം.
 • പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്നയാളിൽ വിശ്വസിക്കാം.
 • ഉറക്കത്തിന്റെ ആരോഗ്യപരമായകൃത്യതയിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്താം. 
 • ഭക്ഷണശൈലിയിൽ നിബന്ധനകളാകാം. 
 • കൃത്യമായ ഒരു സമയക്രമം പിന്തുടരാം
 • അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേഷം തങ്ങൾ സ്വയം എങ്ങിനെയായിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം ചോദിച്ച് ജീവിതലക്ഷ്യം സജ്ജീകരിക്കാം
എല്ലാ കൗമാരക്കാരും അനന്യരും വ്യത്യസ്തവഴിയിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത വേഗതയിലും  വളരുന്നവരുമായിരിക്കുമെന്നകാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുകയെന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും യൗവ്വനാരംഭത്തിലുള്ളവരുടെയും ആവശ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നതും പ്രധാനമാണ്.   പരിണിത ഫലത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇതിനാണ്.
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org