വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മാനസികാസ്വസ്ഥ്യം: ചോദ്യോത്തരം

മാനസികാസ്വസ്ഥ്യം: ചോദ്യോത്തരം

സ്വയം പരിചരണം

സ്വയം പരിചരണം

ചികിത്സ: ചോദ്യോത്തരം

ചികിത്സ: ചോദ്യോത്തരം

വിവിധ തരം സവിശേഷ ചികിത്സകൾ

വിവിധ തരം സവിശേഷ ചികിത്സകൾ

മനോരോഗ ചികിത്സ

മനോരോഗ ചികിത്സ

എന്താണ് ചില സാധാരണ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ?

എന്താണ് ചില സാധാരണ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ?

എന്താണ് മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ?

എന്താണ് മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ?

എന്‍റെ പരിശോധനാഫലം കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവ് ആയി, ആളുകൾ എന്‍റെ രോഗനിർണ്ണയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി

എന്‍റെ പരിശോധനാഫലം കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവ് ആയി, ആളുകൾ എന്‍റെ രോഗനിർണ്ണയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി

image-fallback

ആർത്തവ വിരാമവും മാനസികാരോഗ്യവും

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

image-fallback

നിമാൻസ് പെരിനേറ്റൽ മെന്‍റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ബംഗളുരു, ഇന്ത്യ ഗർഭിണികളായവരും അടുത്തിടെ പ്രസവിച്ചവരും ആയ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക പത്രിക.

image-fallback

കോവിഡ് - 19 നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സൗഖ്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ

image-fallback

വാർദ്ധക്യസഹജ ഉത്കണ്ഠ

image-fallback

മുഖാമുഖം: സ്ത്രീകളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളോട് അവർക്കുള്ള ക്ഷിപ്രവശംവദത്വവും

ബുദ്ധിപരമായ ബലഹീനത (മാനസിക വളർച്ചാ മാന്ദ്യം) : കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

ബുദ്ധിപരമായ ബലഹീനത (മാനസിക വളർച്ചാ മാന്ദ്യം) : കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

image-fallback

മുഖാമുഖം: ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിൽ അതിക്രമം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം

image-fallback

ആർത്തവ വിരാമവും മാനസികാരോഗ്യവും

image-fallback

പഠന വൈകല്യങ്ങൾ: കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

മുഖാമുഖം: ക്യാൻസറും വിഷാദവും, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

മുഖാമുഖം: ക്യാൻസറും വിഷാദവും, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

image-fallback

സമൂഹ പരിപാലനത്തിന് മാനസികരോഗമുള്ളവരെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും

വിഷാദം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

വിഷാദം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

image-fallback

വിഷാദ ചികിത്സയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ സിബിറ്റി തെറപ്പി നിഷ്പ്രയോജനമാണ്

മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

image-fallback

മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ

image-fallback

നമ്മള്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടം/മരണം എന്ന അവസ്ഥയുമായി സമരസപ്പെടുന്നത്

image-fallback

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ ഫ്ളോ കണ്ടെത്തുന്നത്

image-fallback

ഡെമൻഷ്യ ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള പരിചരണം

image-fallback

കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയര്‍ തെറപ്പി അഥവാ അവബോധ പെരുമാറ്റ ചികിത്സ

image-fallback

കളിയിലൂടെ സുഖപ്പെടുക: പ്ലേ തെറപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഗുണഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുക?

ഒരു ശീലം ലംഘിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ?

ഒരു ശീലം ലംഘിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ?

image-fallback

ഋതുവാകുമ്പോഴും കൗമാരത്തിലും മകള്‍ക്കു പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്

ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ പേറുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുവാന്‍ കഴിയുക?

ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ പേറുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുവാന്‍ കഴിയുക?

image-fallback

മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും സാമൂഹികമായ ദുഷ്‌കീർത്തി സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്

image-fallback

പരിചരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍: അദൃശ്യരും പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തവരും

image-fallback

ആന്‍റിഡിപ്രസന്‍റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

പരിചരിക്കുന്നവര്‍ക്കും വേണം പരിചരണം

പരിചരിക്കുന്നവര്‍ക്കും വേണം പരിചരണം

image-fallback

കുട്ടികളുടെ നേര്‍ക്കു നടക്കുന്ന ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം - കെട്ടുകഥകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും

image-fallback

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതസൗഖ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കുമോ?

image-fallback

വൈകാരിക പീഡനം: ഒരു ക്ഷതത്തിനും ശാരീരിക പരുക്കിനും അപ്പുറം ആഴത്തിലുള്ളത് ആകുമ്പോൾ

image-fallback

വിഷാദം പേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

image-fallback

മാതാവ്/പിതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സ് പരിശീലിക്കുന്നത്

image-fallback

പൂർവ്വോന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?

image-fallback

എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്ഥിരതയും ശുണ്ഠിയും തോന്നുന്നു - അത് എന്‍റെ ഹോർമോണുകൾ മൂലം ആയിരിക്കുമോ?

image-fallback

എനിക്കു ചിരസ്ഥായിയായ വേദനയുണ്ട്, വൈകാരികമായി ക്ഷീണിച്ചതായി തോന്നുന്നുമുണ്ട്.

image-fallback

അഭിമുഖം: അന്തഃസംഘര്‍ഷത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുലയൂട്ടൽ അനുഭവത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനു കഴിയുമോ?

image-fallback

ബോഡർലൈൻ പെഴ്‌സാണിലിറ്റി ഡിസോഡർ: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

ബൈപോളാർ ഡിസോഡർ: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

ബൈപോളാർ ഡിസോഡർ: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

image-fallback

കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ മുഠാളത്തരം (ബുള്ളീംഗ്)

image-fallback

ഔദ്യോഗിക വിലയിരുത്തൽ (അപ്രെയ്സല്‍) സംഭാഷണം നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നുവോ? ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൈക്കൊള്ളാം.

image-fallback

ഓട്ടിസം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

image-fallback

ശിക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അച്ചടക്കം ശീലിപ്പി ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

image-fallback

സവിശേഷാവശ്യങ്ങൾ ഉള്ള കൂടപ്പിറപ്പിന് ഒപ്പം വളരേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ

മാനസിക പരിമിതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള  ധനസഹായങ്ങൾ

മാനസിക പരിമിതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ

image-fallback

സെറീബ്രല്‍ പോല്‍സി (മസ്തിഷ്‌ക തളർവാതം) : സങ്കൽപ്പങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

മനസ്സും ചർമ്മവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ആരായുമ്പോൾ

മനസ്സും ചർമ്മവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ആരായുമ്പോൾ

image-fallback

പരിചരിക്കുന്നവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധനസഹായം

image-fallback

ദുശ്ശാഠ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ

എൻഡോമെട്രിയോസിസ്: ശാരീരിക വേദനയുടെ വൈകാരിക പ്രഭാവം

എൻഡോമെട്രിയോസിസ്: ശാരീരിക വേദനയുടെ വൈകാരിക പ്രഭാവം

image-fallback

മാനസിക രോഗത്തെ കുറിച്ച് തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമതയും അവബോധവും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്

image-fallback

എന്‍റെ കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു തെറപ്പി സഹായിക്കുമോ?

image-fallback

അതിലോല വ്യക്തിത്വമുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

image-fallback

എന്താണ് ഉത്കണ്ഠാ രോഗം ?

image-fallback

സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപ്പുറം: കുടിയേറ്റത്തിന്‍റെ വൈകാരിക പ്രഭാവം അംഗീകരിക്കുക

image-fallback

വിവാഹം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് ഇടയുണ്ടോ?

image-fallback

മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദവും ഫൈബ്രോമയാൾജിയയും

മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം എന്ന വിഷയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം എന്ന വിഷയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

image-fallback

പഠനാര്‍ത്ഥം നിങ്ങള്‍ വീടു വിട്ടു പോകുകയാണോ?

image-fallback

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുവോ?

image-fallback

കൗമാരക്കാരുടെ ശരീര പ്രതിച്ഛായാ പ്രശ്നങ്ങൾ

image-fallback

വിഷാദരോഗത്തിനു വിധേയരാകുന്നത് അധികവും സ്ത്രീകളാണോ?

image-fallback

കോപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹൃതമാണോ?

image-fallback

ഓഡിറ്ററി പ്രോസസിംഗ് ഡിസോഡർ

image-fallback

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോഡര്‍

എന്താണ് എ ഡി എച് ഡി

എന്താണ് എ ഡി എച് ഡി

image-fallback

എന്താണ് ഉത്കണ്ഠാ രോഗം ?

image-fallback

എന്താണ് ആസ്പെർജേഴ്സ് രോഗലക്ഷണം

image-fallback

ജോലിയിലെ പുനഃപ്രവേശനം: മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ബാധിച്ചവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുവാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ കഴിയും?

image-fallback

ആസക്തി ചികിത്സ കൂടുതൽ പേർക്കു പ്രാപ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്

image-fallback

അപമാനത്തിനു ശേഷം: വൈകാരിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കെണ്ടേതുണ്ട്

image-fallback

ബോഡി ഡിസ്ഫോമിക് ഡിസോഡര്‍

Caregiver Phrases_4

Caregiver Phrases_4

image-fallback

Sadness vs Depression 6

image-fallback

Illustration 9

image-fallback

Illustration 8

image-fallback

Illustration 7

image-fallback

Illustration 6

Illustration 5

Illustration 5

image-fallback

Illustration 4

image-fallback

Illustration 1

image-fallback

Yoga1

image-fallback

RedFlags_14_Blank mal

image-fallback

തലച്ചോറിലെ ഗ്രേ മാറ്റർ വർധിക്കും  - സ്വാഭാവികമായി

image-fallback

യോഗയും വ്യായാമവും

image-fallback

എന്താണ് മാനസികാരോഗ്യം?

image-fallback

മികച്ച പരിശീലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു യോഗാ ആപ്പുകൾ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org