കാലികം

കാലികം
പാർക്കിൻസൺസ് അസുഖം: മിഥ്യയും സത്യവും

പാർക്കിൻസൺസ് അസുഖം: മിഥ്യയും സത്യവും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഓർത്തൊറെക്സിയ: ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടായി മാറുന്നതിനു സാദ്ധ്യതയുണ്ടോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഗാർഹികാതിക്രമം അതിജീവിച്ചവരെ ഒരു സുരക്ഷാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

ഭൂമികാ സഹാനി

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: പരിചരണം നൽകുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത്

അദിതി സുരേന്ദ്ര

സാധാരണനില എന്നതു പുനർനിർവചിക്കുന്നത് - മഹാമാരിക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുക എന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം എന്താണ്

സാധാരണനില എന്നതു പുനർനിർവചിക്കുന്നത് - മഹാമാരിക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുക എന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം എന്താണ്

ജയ മെഹ്രോത്ര

പ്രതീക്ഷയെ അനുകൂലിക്കുന്ന തരം യുക്തി

പ്രതീക്ഷയെ അനുകൂലിക്കുന്ന തരം യുക്തി

ശ്രുതി രവി

നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക

നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക

ഡോ നൂപുർ ധിങ്ഗ്ര പൈവ

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി നമ്മളിൽ അനേകം പേരെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ പരിവർത്തനം എളുപ്പമാക്കി തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

ശ്രീരഞ്ചിത ജ്യൂർക്കർ

മാനസികാസ്വസ്ഥ്യം: ചോദ്യോത്തരം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

സ്വയം പരിചരണം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ചികിത്സ: ചോദ്യോത്തരം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

വിവിധ തരം സവിശേഷ ചികിത്സകൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മനോരോഗ ചികിത്സ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്താണ് ചില സാധാരണ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കാലികം
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org