കാലികം

കാലികം
തെറപ്പിയിൽ അധിക്ഷേപ-ബന്ധിത ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

തെറപ്പിയിൽ അധിക്ഷേപ-ബന്ധിത ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

ഭൂമികാ സഹാനി

ഗാർഹിക പീഡനത്തെ വിലയിരുത്തുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഭൂമികാ സഹാനി

എന്‍റെ ഉപദേശം/സഹായം തേടുന്നവരോട് അവർ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചറിയുക?

ഭൂമികാ സഹാനി

ആത്മഹത്യാ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയുള്ള സ്വയം പരിചരണം

ശ്രീരഞ്ജിത ജ്യൂര്‍ക്കര്‍

image-fallback

ആർത്തവ വിരാമവും മാനസികാരോഗ്യവും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഞാൻ ഒരു ക്വീർ വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമോ?

രോഹിണി മാലൂർ

എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത്?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

അധിക്ഷേപത്തിനു പാത്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും?

ആഹേലി ദാസ്ഗുപ്ത

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്‍റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്‍റെ ബോസ്സിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

അരുണ രാമൻ

കാലികം
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org